Konečně počítač

Počítač jsem měla, když mi bylo osmnáct let. Řeknu vám, že jsem byla opravdu hodně nadšená. A vy si určitě myslíte, že jsem na počítači potom v té době byla nonstop, že jsem seděla tehdy jako dospívající jenom na počítači a nic jiného už jsem nedělala. To se ale mýlíte. Já jsem právě ten počítač neměla ani […]

Více

Každý se může začít zabývat IT

Myslíte si, že se nemůžete zaÄít zabývat IT, když dÄ›láte například v úplnÄ› jiném oboru? RozhodnÄ› můžete. Musíte ale poÄítat s tím, že bude nÄ›jakou dobu trvat, než se vÅ¡emu nauÄíte. Jsou lidé, kteří s tím nemají problém a velmi brzy velkou spoustu vÄ›cí ovládají. Je to ale o tom nebát se zaÄít se uÄit […]

Více

Vylepšená technologie

Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› už opravdu hodnÄ› lidí rozumí informaÄní technologii. Vzpomínáte si jeÅ¡tÄ› na ty doby, kdy vůbec nebyly poÄítaÄe? Já pÅ™edpokládám, že to bylo jeÅ¡tÄ› nÄ›kdy tak pÅ™ed tÅ™iceti lety, kdy jeÅ¡tÄ› snad doma nikdo nemÄ›l poÄítaÄ. Když samozÅ™ejmÄ› nepoÄítám ale takové ty hodnÄ› majetné lidi anebo lidé v zahraniÄí, […]

Více