Moderní řešení vhodné pro každý interiér


Posuvné dveÅ™e nejsou žádnou novinkou. Ale i tak je možné se v jejich nabídce doÄkat příjemných pÅ™ekvapení. Nejde jenom o design dveří samotných, ale pÅ™edevším o zárubnÄ›. Bezobložková pouzdra plní funkci náhradní duté stÄ›ny, kam se dveÅ™e zasouvají. Je to Å™eÅ¡ení skuteÄnÄ› velmi praktické. Je to Å™eÅ¡ení naprosto elegantní a obzvlášť v případÄ›, kdy se podaří vytvoÅ™it rovnou stÄ›nu s Äistou linií. A zárubnÄ› najednou jako by nebyly. To zvládnou modely, které jsou nádhernou designovou inovací. EVO LINE a ABSOLUTE LINE jsou tím nejlepším Å™eÅ¡ením.

Stavební pouzdra na míru vašemu interiéru

Moderní systém zasouvání dveří do příÄky nabízí praktické i estetické Å™eÅ¡ení interiéru. Å iroký sortiment dveří vÅ¡ech typů a bezobložkových zárubní najdete v nabídce e-shopu firmy Studio interiér. S celkovou nabídkou se můžete seznámit i v nejvÄ›tším showroomu v ÄŒesku, který pro vÅ¡echny zájemce otevÅ™ela firma v Mladé Boleslavi. Bezobložková pouzdra jsou vhodná do každého interiéru. V tÄ›ch malých vynikne pÅ™edevším jejich praktiÄnost a v tÄ›ch velkých zvyÅ¡ují estetickou úroveň bydlení. Zejména modely EVO LINE a ABSOLUTE LINE výraznÄ› pÅ™ispÄ›jí k promÄ›nÄ› každé místnosti.